gdpr ebook-min

Vzhľadom na všeobecnú digitálnu transformáciu, ktorou prechádzajú mnohé organizácie, a na narastajúci počet koncových bodov, rastú potenciálne útočné priestory exponenciálnou rýchlosťou.

Čoraz viac softvérov a údajov sa navyše presúva do cloudu. Tieto a mnohé ďalšie zmeny prinášajú organizáciám veľké bezpečnostné výzvy.

Aby organizácie dokázali čeliť týmto výzvam a splnili aktuálne legislatívne požiadavky, potrebujú riešenie, ktoré ukazuje presne to, čo sa deje v zákulisí.

Osobitná pozornosť venovaná určitým oblastiam

Pre všetky spoločnosti je nevyhnutné dôkladné zabezpečenie. Veľkú pozornosť je však obzvlášť dôležité venovať oblastiam kritickej infraštruktúry. Je to preto, že ich zlyhanie by mohlo mať významné dôsledky pre spoločnosť.

K týmto oblastiam patrí energia, voda, výživa, informácie, zdravie, financie, doprava, štát a médiá. Podľa nemeckého zákona o zabezpečení IT sú majitelia týchto spoločností zodpovední za to, aby zaistili bezpečnosť svojej organizácie.

Nová legislatíva vyžaduje, aby prevádzkovatelia takzvaných kritických infraštruktúr spĺňali minimálne štandardy pre bezpečnosť informačných technológií a aby oznamovali federálnemu úradu pre bezpečnosť informácií („BSI“) významné incidenty v oblasti bezpečnosti IT.

Vytvorte úplnú viditeľnosť

Či už vaša činnosť patrí do kritického odvetvia alebo nie, je nevyhnutné mať riešenie, ktoré zabezpečí úplnú viditeľnosť. Takže viete, čo sa deje v zákulisí, a využijete všetky údaje spojením jednotlivých kúskov dohromady.

Prostredníctvom behaviorálnej analýzy a strojového učenia musí byť systém schopný korelovať ukazovatele a priradiť rizikové skóre, ktoré identifikuje anomálie s potrebou prešetrenia.

Týmto spôsobom sa ponorí do údajov hlbšie a rýchlejšie. Čo najskôr zistíte, aký je rozsah incidentu, motiváciu a lokalitu útočníka, dôsledky a možnosti eliminácie útoku.

Splňte zákonné požiadavky pomocou správneho riešenia

Platforma RSA NetWitness pomáha ochrániť vašu organizáciu a splniť zákonné požiadavky, napríklad zákon o bezpečnosti IT a GDPR. V GDPR sa jasne uvádza, že organizácie, ktoré nemajú aktívnu bezpečnostnú pozíciu, budú prísne posudzované v prípade straty osobných údajov.

Podľa zákona o zabezpečení IT musia kritické odvetvia prijať správne bezpečnostné opatrenia, poskytnúť o nich dôkazy a hlásiť štátu prípady porušenia bezpečnosti.

Účinná platforma RSA NetWitness zameraná na ochranu pred hrozbami minimalizuje šance na stratu dát a náklady a porušenia, ktoré s ňou súvisia. Umožňuje vám…

  • upozornenie, keď dôjde k bezpečnostnému incidentu, takže ho môžete rýchlo a efektívne oznámiť príslušnému orgánu.
  • oznámiť porušenie príslušnému orgánu jednoduchým a podrobným spôsobom, ktorý odpovedá na potrebné otázky.

Chcete sa dozvedieť viac o tom, ako svoju organizáciu zabezpečiť pomocou platformy NetWitness Suite?

Stiahnite si bielu knihu „RSA NetWitness Suite: spájanie kúskov„.